Arbetsplan

Arbetsplan – mall

_________

Kandidatarbete ME1460 VT 2013

NAMN

                     Jobw10          Jonas Bergendorff

                     Jija10             Jimmy Johnsson

 

VILKET PROGRAM

                     Digitala Spel, inriktning Grafik

 

HEMSIDA TILL KANDIDATARBETE

http://kandidat.beaversoft.se/

 

BAKGRUND

Spel till mobiler blir mer och mer vanligt på marknaden och de är för det mesta billigare att tillverka dessutom. Det är mycket för att de är lätta att ta fram och stoppa undan. Men vad är det som gör mobilspel intressanta och vad är det som är tilltalande? Vad är det som får folk att vilja spela spel på mobiler?

Genom att undersöka hur leveldesignen och karaktärsdesignen ska se ut så kan man skapa ett koncept, både tekniskt och visuellt, med mål att locka till sig så många spelare som möjligt. Det blir också lite av en utmaning att få konceptet  så att det ska fungera till en mobil, som har mycket mer begränsat user interface jämfört med en konsoll eller dator. Mobiler har också större begränsningar när det gäller grafik som texturer och 3D-modeller.

 

FRÅGESTÄLLNING

Vilka metoder kan användas till att skapa en tilltalande level- och karaktärsdesign?

 

SYFTE

Vi vill använda våra kunskaper av det vi lärt oss hittills inom grafik och programmering och även utöka dem med praktisk erfarenhet och design. Vi vill kunna se om vi kan med hjälp av kandidatarbetet få till med ett spel som kan vara värt att ha med som en merit på våra portfolios.

Vi kan också med hjälp av kandidatarbetet se om vi kan lyckas göra ett mobilspel som vi kanske kan sälja och eventuellt ha som grund för att starta eget. Alternativt sikta på att utöka portolion ännu mer och använda denna för att söka in sig på företag. Vi har länge funderat på att starta eget om man inte lyckas få jobb på ett spelföretag men vi har känner att det finns ingen anledning att starta upp ett företag när vi inte har någon produkt att visa upp eller sälja på marknaden.

 

PRELIMINÄR IDÉ OM TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Steg 1: Vi kommer att titta på fakta hur man ska tänka på när man göra en level- och karaktärsdesign. Det finns mycket inom detta som man behöver veta för att få ett så bra spel som möjligt.

Steg 2: När vi har hittat tillräckligt med bra fakta så kommer vi att skriva en uppsats på allt material som vi har fått fram.

Steg 3: Kolla upp hur man programmerar till UDK och läsa in sig på C++ & Unreal script.

Vi kommer sikta på UDK i första hand, då ingen av oss har arbetat speciellt mycket i motorn, så vi känner att det blir en lagom tuff utmaning. Dock eftersom ingen av oss har någon extrem erfarenhet av programmering så kan det visa sig att UDK är för tidskrävande och avancerat för att vi ska kunna göra det spel som vi strävar efter. Vid det scenariot så har vi Unity 3D som en plan B, som vi båda har en gnutta erfarenhet av. De fördelar som vi ser med att använda oss av UDK som gör att vi försöker oss på det i början är att vi tycker motorn har många bra funktioner. Motorn kan skapa mycket snygg grafik utan att man behöver koda en massa. Motorn känns även som en bättre sak att kunna visa upp i sin portfolio än om vi skulle använda oss av Unity 3D. De stora företagen använder sig mer av UDK än Unity 3D som är mer utav en indie motor.

 Steg 4: Vi kommer nu att kolla upp hur vi har tänkt göra spelet. Finns det en marknad för det? Är det någon som skulle få för sig att köpa det spelet vi tänker göra. Marknadsundersökning. Om resultatet av undersökningen inte är positivt för vår idé så försöker vi modifiera den.

 Steg 5: När vi har kollat upp hur man programmerar och testat lite basic kod så tänkte vi börja göra koncept, på karaktärer, miljöer, scenarios etc.

 Steg 6: Nu kommer vi skapa en story till spelet.

Steg 7: Börja göra en prototyp av spelet. Prototypen ska innehålla en kontrollerbar karaktär, en liten miljö att navigera över och ett sätt att förlora på. Grafikmässigt räcker det med en blockvärld.

Steg 8: Om prototypen är bra och intresset för det kvarstår så tar vi och bygger på fundamentet och arbetar mot ett helt spel.

 

TIDSPLAN

Vecka 1
 Göra en arbetsplan, förbereda kunskaper i C++

Vecka 2
Förbereda kunskaper i C++,

Förberedande kunskaper i Unreal Script

Sökning om programmering till mobiltelefoner

Godkännande av Frågeställning
Jobba mot frågeställningen
Undersökning kring koncept, design och allmänt intresse.
Leta fakta om level och karaktärsdesign som kan passa det spel vi tänkt oss.

Vecka 3

Söker information till vår frågeställning

Vecka 4

Söker information till vår frågeställning

Vecka 5

Analysering av undersökningen

Börja knyta samman all fakta som vi har fått fram

Tester i UDK

Vecka 6

Börja lägga upp mallen för kandidatarbetet

Vecka 7

Göra “färdigt” teorin i kandidatarbetet

Vecka 8 Gestaltade av projekt

Sätta mål för hur leveldesign ska se ut.

Sätta mål för hur karaktärsdesign ska se ut.

Börja koncepta storyn till spelet.

Börja programmera i UDK.

Börja modellera spelet.

Test till mobil från UDK.

Vecka 9

Modellering av första karaktären

Landskapsmodellering

miljömodellering

Vecka 10

Riggning/animering första karaktären

Miljömodellering

Vecka 11

Modellering andra karaktären

Skapa “knappar” till GUI

Programmering av första karaktären i UDK

Vecka 12

Riggning/animering andra karaktären

Programmering av “saker” till spelet

Vecka 13

Programmering fiender

Modellera saker som man kan plocka upp i spelet.

Vecka 14

Programmering fiender

Modellera saker som man kan plocka upp i spelet.

Vecka 15

Slutför kod i spelet

Försöker fixa alla småsaker som kan behövas i kod/grafik

Vecka 16

Debug på spel

Börja sätta samman kandidatarbete i slutet av veckan

Vecka 17 Sista veckan för Gestaltning

Färdig med kandidatarbetet

Vecka 18

Opponering utav andras kandidatarbete

redovisning

Vecka 19

Opponering utav andras kandidatarbete

redovisning

Vecka 20

komp?